15.07.2016
Ovim putem obaveštavamo sva domaća i strana fizička i pravna lica zainteresovana za kupovinu državnih hartija od vrednosti da će Republika Srbija, kao emitent, na aukciji dana 19. jula 2016. godine ponuditi obveznice u iznosu do 30 milijardi dinara.