19.07.2016
Na aukciji sedmogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije, održanoj 19. jula 2016. godine, ponuđen obim emisije iznosio je 110.000.000.000 dinara, sa planom realizacije u iznosu do 30.000.000.000 dinara u skladu sa prethodnom najavom.

Ukupan obim tražnje iznosio je 41.509.350.000 dinara, znatno iznad planiranog obima prodaje. Realizovano je 2.832.342 komada državnih obveznica ukupne nominalne vrednosti 28.323.420.000 dinara.
 
Državne obveznice su prodate po stopi prinosa od 5,98 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 21. jula 2023. godine. Isplata kupona (5,75% kuponska stopa) se vrši godišnje do datuma dospeća.
 
Stopa prinosa, po kojoj su prodate današnje državne obveznice, niža je za 4,77 procentnih poena u odnosu na prethodnu aukciju hartija od vrednosti iste ročnosti emitovanih marta 2015. godine.
 
Primanja po osnovu danas emitovanih državnih hartija od vrednosti koristiće se za finansiranje obaveza po osnovu ranije emitovanih hartija od vrednosti Republike Srbije i drugih obaveza po osnovu javnog duga.