01.09.2016
Na aukciji šestomesečnih državnih zapisa Republike Srbije, održanoj 01. septembra 2016. godine ponuđen obim emisije iznosio je 3.000.000.000 dinara.

Ukupan obim tražnje iznosio je 3.039.060.000 dinara, odnosno 101,30 odsto obima emisije. Realizovano je 69.100 komada državnih zapisa ukupne nominalne vrednosti 691.000.000 dinara, odnosno 23,03% obima emisije.

Državni zapisi su prodati po stopi prinosa od 2,65% odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 2. marta 2017. godine.

Stopa prinosa po kojoj su prodate današnje hartije od vrednosti, niža je za 0,60 procentnih poena u odnosu na prethodnu aukciju hartija od vrednosti iste ročnosti emitovane marta 2016. godine.

Primanja po osnovu danas emitovanih državnih zapisa koristiće se za finansiranje obaveza po osnovu ranije emitovanih hartija od vrednosti koje dospevaju u septembru 2016. godine.