08.09.2016
Na aukciji petogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije denominovanih u evrima, održanoj 8. septembra 2016. godine, ponuđen obim emisije iznosio je 100.000.000 evra.
 
Ukupan obim tražnje iznosio je 138.617.000 evra, odnosno 138,62 odsto obima emisije. Realizovano je 100.000 komada državnih obveznica ukupne nominalne vrednosti 100.000.000 evra, što predstavlja 100 odsto obima emisije.

Državne obveznice su prodate po stopi prinosa od 2,90 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 12. septembra 2021. godine. Datum dospeća kupona(2,50% godišnje) je 12. septembar.
  
Stopa prinosa po kojoj su prodate današnje hartije od vrednosti niža je za 0,55 procentnih poena u odnosu na prethodnu aukciju hartija od vrednosti iste ročnosti emitovanih marta 2016. godine.

Primanje po osnovu danas emitovanih državnih hartija od vrednosti koristiće se za finansiranje obaveza po osnovu ranije emitovanih hartija od vrednosti Republike Srbije i drugih obaveza po osnovu javnog duga koje dospevaju u septembru 2016. godine.