29.09.2016
U četvrtom kvartalu 2016. godine predviđene su sledeće emisije državnih hartija od vrednosti:
 
 
Dinarske državne hartije od vrednosti:
 
13. oktobar 2016. - trogodišnje državne obveznice, prodaja do 20.000.000.000 dinara

25. oktobar 2016. - sedmogodišnje državne obveznice, prodaja do 25.000.000.000 dinara
 
15. novembar 2016. - pedesettronedeljni državni zapisi, obim emisije 10.000.000.000 dinara
 
15. decembar 2016. - trogodišnje državne obveznice, prodaja do 15.000.000.000 dinara
 
20. decembar 2016. - pedesettronedeljni državni zapisi, obim emisije 10.000.000.000 dinara
 
 
Evro denominovane državne hartije od vrednosti:
 
19. oktobar 2016. - petnaestogodišnje državne obveznice, obim emisije 75.000.000 evra
 
04. novembar 2016. - dvogodišnje državne obveznice, obim emisije 100.000.000 evra
 
29. novembar 2016. - pedesettronedeljni državni zapisi, obim emisije 50.000.000 evra