13.10.2016
Reotvaranjem emisije trogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije, emitovane 18. februara 2016. godine, a ponovo otvorene 13. oktobra 2016. godine, ponuđeni obim aukcije iznosio je 34.797.450.000 dinara, sa planom realizacije u iznosu od 20.000.000.000 dinara, a u skladu sa saopštenjem od 29. septembra 2016. godine.
 
Ukupan obim tražnje iznosio je 21.290.310.000 dinara. Realizovano je 1.921.272 komada državnih obveznica, ukupne nominalne vrednosti 19.212.720.000 dinara, što je u skladu sa planom realizacije.
 
Državne obveznice su prodate po stopi prinosa od 4,79 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 22. februara 2019. godine. Datum dospeća kupona (6,00% godišnje) je 22. februar. Isplata kupona vršiće se godišnje do datuma dospeća.

Stopa prinosa po kojoj su prodate današnje hartije od vrednosti, niža je za 0,21 procentni poen u odnosu na prethodnu aukciju održanu 11. avgusta 2016. godine.
 
Primanja po osnovu danas emitovanih državnih obveznica koristiće se za finansiranje obaveza po osnovu ranije emitovanih hartija od vrednosti.