19.10.2016
Na aukciji petnaestogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije denominovanih u evrima, održanoj 19. oktobra 2016. godine, ponuđen obim emisije iznosio je 75.000.000 evra.
 
Ukupan obim tražnje iznosio je 98.763.000 evra. Realizovano je 75.000 komada državnih obveznica ukupne nominalne vrednosti 75.000.000 evra, što predstavlja 100 odsto obima emisije.

Državne obveznice su prodate po stopi prinosa od 4,20 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 21. oktobra 2031. godine. Datum dospeća kupona(3,75% godišnje) je 21. oktobar. Isplata kupona vršiće se godišnje do datuma dospeća.
  
Stopa prinosa po kojoj su prodate današnje hartije od vrednosti niža je za 1,65 procentnih poena u odnosu na prethodnu aukciju hartija od vrednosti iste ročnosti emitovanih u junu 2011. godine.

Primanje po osnovu danas emitovanih državnih hartija od vrednosti koristiće se za finansiranje obaveza po osnovu ranije emitovanih hartija od vrednosti Republike Srbije i drugih obaveza po osnovu javnog duga koje dospevaju u oktobru 2016. godine.