25.10.2016
Reotvaranjem emisije sedmogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije, emitovane 19. jula 2016. godine, a ponovo otvorene 25. oktobra 2016. godine, planirana je prodaja u iznosu do 25.000.000.000, a u skladu sa saopštenjem od 29. septembra.

Ukupan obim tražnje iznosio je 33.045.410.000 dinara. Realizovano je 2.343.617 komada državnih obveznica ukupne nominalne vrednosti 23.436.170.000 dinara, što je u skladu sa planiranom realizacijom.
 
Državne obveznice su prodate po stopi prinosa od 5,64 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 21. jula 2023. godine. Datum dospeća kupona (5,75% godišnje) je 21. jul. Isplata kupona vršiće se godišnje do datuma dospeća.
 
Stopa prinosa, po kojoj su prodate današnje državne obveznice, niža je za 0,34 procentna poena u odnosu na prethodnu aukciju hartija od vrednosti iste ročnosti emitovanih jula 2016. godine.
 
Primanja po osnovu danas emitovanih državnih hartija od vrednosti koristiće se za finansiranje obaveza po osnovu ranije emitovanih hartija od vrednosti Republike Srbije i drugih obaveza po osnovu javnog duga koje dospevaju u oktobru 2016. godine.