12.12.2016
Reotvaranjem aukcije trogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije denominovanih u evrima, emitovane 22. juna 2016. godine, a ponovo otvorene 12. decembra 2016. godine, planirana je prodaja u iznosu do 45.000.000 evra, a u skladu sa saopštenjem od 30. novembra 2016. godine.
 
Ukupan obim tražnje iznosio je 76.658.000 evra. Realizovano je 43.395 komada državnih obveznica ukupne nominalne vrednosti 43.395.000 evra.
 
Državne obveznice su prodate po stopi prinosa od 1,65 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 24. juna 2019. godine. Datum dospeća kupona (2,00 odsto godišnje) je 24. jun. Isplata kupona vršiće se godišnje do datuma dospeća.
 
Stopa prinosa po kojoj su prodate današnje hartije od vrednosti niža je za 0,94 procentna poena u odnosu na stopu prinosa ostvarenu na prethodnoj aukciji ove hartije od vrednosti održanoj 22. juna 2016. godine.
 
Primanje po osnovu danas emitovanih državnih hartija od vrednosti koristiće se za finansiranje obaveza javnog duga koje dospevaju u decembru 2016. godine.