15.12.2016
Reotvaranjem emisije trogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije, emitovane 18. februara 2016. godine, a ponovo otvorene 15. decembra 2016. godine, ponuđeni obim aukcije iznosio je 15.584.730.000 dinara.

Ukupan obim tražnje iznosio je 17.757.160.000 dinara. Realizovano je 1.425.716 komada državnih obveznica, ukupne nominalne vrednosti 14.257.160.000 dinara.
 
Državne obveznice su prodate po stopi prinosa od 4,74 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 22. februara 2019. godine. Datum dospeća kupona (6,00% godišnje) je 22. februar. Isplata kupona vršiće se godišnje do datuma dospeća.

Stopa prinosa po kojoj su prodate današnje hartije od vrednosti, niža je za 0,04 procentna poena u odnosu na prethodnu aukciju održanu 13. oktobra 2016. godine.
 
Primanja po osnovu danas emitovanih državnih obveznica koristiće se za finansiranje obaveza po osnovu ranije emitovanih hartija od vrednosti i drugih obaveza po osnovu javnog duga koje dospevaju u decembru 2016. godine.