31.05.2017
Na aukciji petogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije denominovanih u evrima, održanoj 31. maja 2017. godine, ponuđen obim emisije iznosio je 100.000.000 evra.
 
Ukupan obim tražnje iznosio je 125.501.000 evra. Realizovano je 100.000 komada državnih obveznica, ukupne nominalne vrednosti 100.000.000 evra.
 
Državne obveznice su prodate po stopi prinosa od 2,69 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 2. juna 2022. godine. Datum dospeća kupona (2,50% godišnje) je 2. jun. Isplata kupona vršiće se godišnje do datuma dospeća.

Stopa prinosa, po kojoj su prodate današnje hartije od vrednosti, ostala je na istom nivou u odnosu na emisiju hartija od vrednosti iste ročnosti emitovanih 21. februara 2017. godine.

Primanje po osnovu danas emitovanih državnih obveznica koristiće se za finansiranje obaveza po osnovu ranije emitovanih hartija od vrednosti i drugih obaveza koje dospevaju u junu 2017. godine.