13.06.2017
Reotvaranjem emisije dvogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije, emitovane 16. maja 2017. godine, a ponovo otvorene 13. juna 2017. godine, ponuđeni obim aukcije iznosio je 14.013.230.000 dinara.

Ukupan obim tražnje iznosio je 7.325.200.000 dinara. Realizovano je 722.520 komada državnih obveznica, ukupne nominalne vrednosti 7.225.200.000 dinara.
 
Državne obveznice su prodate po stopi prinosa od 4,65 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 18. maja 2019. godine. Datum dospeća kupona (3,50% godišnje) je 18. maj. Isplata kupona vršiće se godišnje do datuma dospeća.
 
Stopa prinosa po kojoj su prodate današnje hartije od vrednosti, ostala je nepromenjena u odnosu na stopu prinosa ostvarenu na prethodnoj aukciji ove hartije od vrednosti održanoj 16. maja 2017. godine.

Primanja po osnovu danas emitovanih državnih hartija od vrednosti koristiće se za finansiranje obaveza po osnovu ranije emitovanih hartija od vrednosti i drugih obaveza po osnovu javnog duga koje dospevaju u junu 2017. godine.