21.06.2017
Na aukciji trogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije denominovanih u evrima, održanoj 21. juna 2017. godine, ponuđen obim emisije iznosio je 75.000.000 evra.
 
Ukupan obim tražnje iznosio je 47.548.000 evra. Realizovano je 47.378 komada državnih obveznica, ukupne nominalne vrednosti 47.378.000 evra.
 
Državne obveznice su prodate po stopi prinosa od 1,87 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 23. juna 2020. godine. Datum dospeća kupona (2,00% godišnje) je 23. jun. Isplata kupona vršiće se godišnje do datuma dospeća.

Stopa prinosa, po kojoj su prodate današnje hartije od vrednosti, niža je za 0,02 procentna poena u odnosu na emisiju hartija od vrednosti iste ročnosti emitovanih 22. marta 2017. godine.

Primanje po osnovu danas emitovanih državnih obveznica koristiće se za finansiranje obaveza po osnovu javnog duga, koje dospevaju u junu 2017. godine.