22.06.2017
Na aukciji dvogodišnjih amortizacionih državnih obveznica Republike Srbije sa varijabilnim kuponom vezanim za referentnu kamatnu stopu Narodne banke Srbije, održanoj 22. juna 2017. godine, ponuđen obim emisije iznosio je 10.000.000.000 dinara.

Ukupan obim tražnje iznosio je 6.127.490.000 dinara. Realizovano je 522.549 komada državnih obveznica, ukupne nominalne vrednosti 5.225.490.000 dinara.

Državne obveznice su prodate po fiksnoj margini od 0,25 odsto na godišnjem nivou, a dospeća anuiteta su 26. jun 2018. godine i 26. jun 2019. godine.

Stopa prinosa po kojoj su prodate današnje hartije od vrednosti ostala je nepromenjena u odnosu na stopu prinosa ostvarenu na prethodnoj aukciji hartija od vrednosti iste ročnosti emitovanih 23. juna 2016. godine.

Primanjа po osnovu danas emitovanih državnih obveznica, koristiće se za finansiranje obaveza po osnovu ranije emitovanih hartija od vrednosti i drugih obaveza po osnovu javnog duga koje dospevaju u junu 2017. godine.