26.06.2017
Reotvaranjem emisije pedesettronedeljnih državnih zapisa Republike Srbije denominovanih u evrima, emitovane 12. januara 2017. godine, a ponovo otvorene 26. juna 2017. godine, ponuđen obim aukcije iznosio je 26.867.000 evra.

Ukupan obim tražnje iznosio je 15.459.000 evra. Realizovano je 14.433 komada državnih zapisa, ukupne nominalne vrednosti 14.433.000 evra.
 
Državni zapisi su prodati po izvršnoj stopi prinosa od 0,55 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 22. januara 2018. godine.
 
Stopa prinosa po kojoj su prodate današnje hartije od vrednosti, niža je za 0,23 procentna poena u odnosu na stopu prinosa ostvarenu na prethodnoj aukciji ove hartije od vrednosti održanoj dana 12. januara 2017. godine.

Primanja po osnovu danas emitovanih državnih zapisa koristiće se za finansiranje obaveza po osnovu ranije emitovanih hartija od vrednosti koje dospevaju u junu 2017. godine.