22.06.2017


Dana 22. juna 2017. godine po osnovu Odluke o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti 05 Broj: 424-5481/2017 i člana 38. Uredbe o opštim uslovima za emisiju i prodaju državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu („Službeni glasnik RS”, broj 100/2014), izvršena je emisija dvogodišnjih evro denominovanih obveznica. Odluka o emisiji objavljena je u Službenim glasnicima br. 60/2017 i 61/2017.