28.06.2017
U trećem kvartalu 2017. godine predviđene su sledeće emisije državnih hartija od vrednosti:
 
Dinarske državne hartije od vrednosti:

06. jul 2017. - trogodišnje državne obveznice, reotvaranje emisije od 03.04.2017. godine, planirani obim prodaje do 20.000.000.000 dinara

25. jul 2017. - sedmogodišnje državne obveznice, reotvaranje emisije od 19.07.2016. godine, planirani obim prodaje do 20.000.000.000 dinara

02. avgust 2017. - trogodišnje državne obveznice, reotvaranje emisije od 03.04.2017. godine, planirani obim prodaje do 10.000.000.000 dinara

31. avgust 2017. - trogodišnje državne obveznice, reotvaranje emisije od 03.04.2017. godine, planirani obim prodaje do 15.000.000.000 dinara
 

Evro denominovane državne hartije od vrednosti:

12. jul 2017. - dvogodišnje državne obveznice, obim emisije 50.000.000 evra

13. jul 2017. - desetogodišnje državne obveznice, reotvaranje emisije od 15.03.2017. godine, obim aukcije 42.908.000 evra 

20. jul 2017. - petogodišnje državne obveznice, obim emisije 75.000.000 evra

30. avgust 2017. - pedesettronedeljni državni zapisi, obim emisije 50.000.000 evra

06. septembar 2017. - petnaestogodišnje državne obveznice, obim emisije 75.000.000 evra 

14. septembar 2017. - dvogodišnje državne obveznice, obim emisije 50.000.000 evra

21. septembar 2017. - trogodišnje državne obveznice, obim emisije 50.000.000 evra