06.07.2017
     Reotvaranjem emisije trogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije, emitovane 03. aprila 2017. godine, a ponovo otvorene 06. jula 2017. godine ukupan obim tražnje iznosio je 10.307.250.000 dinara. Realizovano je 1.010.725 komada državnih obveznica, ukupne nominalne vrednosti 10.107.250.000dinara.
 
Državne obveznice su prodate po stopi prinosa od 5,00 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 5. aprila 2020. godine. Datum dospeća kupona (4,50% godišnje) je 5. april. Isplata kupona vršiće se godišnje do datuma dospeća.
 
Stopa prinosa po kojoj su prodate današnje hartije od vrednosti, ostala je na istom nivou u odnosu na stopu prinosa ostvarenu na prethodnoj aukciji ove hartije od vrednosti održanoj 04. maja 2017. godine.
 
Primanja po osnovu danas emitovanih državnih hartija od vrednosti koristiće se za finansiranje obaveza po osnovu ranije emitovanih hartija od vrednosti koje dospevaju u julu 2017. godine.