12.07.2017
Na aukciji dvogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije denominovanih u evrima, održanoj 12. jula 2017. godine, ponuđen obim emisije iznosio je 50.000.000 evra.

Ukupan obim tražnje iznosio je 12.400.000 evra. Realizovano je 8.400 komada državnih obveznica, ukupne nominalne vrednosti 8.400.000 evra. 

Državne obveznice su prodate po stopi prinosa od 1,04 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 14. jula 2019. godine. Datum dospeća kupona (1,00% godišnje) je 14. jul. Isplata kupona vršiće se godišnje do datuma dospeća.

Stopa prinosa, po kojoj su prodate današnje hartije od vrednosti ostala je nepromenjena u odnosu na emisiju hartija od vrednosti iste ročnosti emitovanih 23. maja 2017. godine.

Primanja po osnovu danas emitovanih državnih obveznica koristiće se za finansiranje obaveza po osnovu ranije emitovanih hartija od vrednosti koje dospevaju u julu 2017. godine.