20.07.2017
Na aukciji petogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije denominovanih u evrima, održanoj 20. jula 2017. godine, ponuđen obim emisije iznosio je 75.000.000 evra.

Ukupan obim tražnje iznosio je 97.960.000 evra. Realizovano je 75.000 komada državnih obveznica, ukupne nominalne vrednosti 75.000.000 evra. 

Državne obveznice su prodate po stopi prinosa od 2,60 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 24. jula 2022. godine. Datum dospeća kupona (2,25% godišnje) je 24. jul. Isplata kupona vršiće se godišnje do datuma dospeća.

Stopa prinosa, po kojoj su prodate današnje hartije od vrednosti niža je za 0,09 procentnih poena u odnosu na emisiju hartija iste ročnosti emitovanih 31. maja 2017. godine.

Primanja po osnovu danas emitovanih državnih obveznica koristiće se za finansiranje obaveza po osnovu ranije emitovanih hartija od vrednosti i drugih obaveza po osnovu javnog duga koje dospevaju u julu 2017. godine.