25.07.2017
Reotvaranjem emisije sedmogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije, emitovane 19. jula 2016. godine, a ponovo otvorene 25. jula 2017. godine, ukupan obim tražnje iznosio je 7.727.320.000 dinara. Realizovano je 742.732 komada državnih obveznica, ukupne nominalne vrednosti 7.427.320.000 dinara.
 
Državne obveznice su prodate po stopi prinosa od 5,60 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 21. jula 2023. godine. Datum dospeća kupona (5,75% godišnje) je 21. jul. Isplata kupona vršiće se godišnje do datuma dospeća.
 
Stopa prinosa, po kojoj su prodate današnje hartije od vrednosti, ostala je na istom nivou u odnosu na stopu prinosa ostvarenu na prethodnoj aukciji ove hartije od vrednosti održanoj 17. maja 2017. godine.

Primanja po osnovu danas emitovanih državnih obveznica koristiće se za finansiranje obaveza po osnovu ranije emitovanih hartija od vrednosti i ostalih obaveza po osnovu javnog duga koje dospevaju u julu 2017. godine.