20.09.2017
 
Dana 20. septembra 2017. godine po osnovu Odluke o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti 05 Broj: 424-8787/2017 i člana 38. Uredbe o opštim uslovima za emisiju i prodaju državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu („Službeni glasnik RS”, broj 100/2014 i 78/2017), izvršena je emisija dvogodišnjih obveznica denominovanih u dolarima . Odluka o emisiji objavljena je u Službenom glasniku br. 83/2017.