06.11.2017
Reotvaranjem emisije trogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije, emitovane 03. aprila 2017. godine, a ponovo otvorene 06. novembra 2017. godine.
 
Ukupan obim tražnje iznosio je 18.496.850.000,00 dinara. Realizovano je 1.469.527 komada državnih obveznica, ukupne nominalne vrednosti 14.695.270.000,00  dinara, što je u skladu sa planiranim obimom prodaje.
 
Državne obveznice su prodate po stopi prinosa od 4,29 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 5. aprila 2020. godine. Datum dospeća kupona (4,50% godišnje) je 5. april. Isplata kupona vršiće se godišnje do datuma dospeća.
 
Stopa prinosa po kojoj su prodate današnje hartije od vrednosti, niža je za 0,51 procentnih poena u odnosu na stopu prinosa ostvarenu na prethodnoj aukciji ove hartije od vrednosti održanoj 31. avgusta 2017. godine.

Primanja po osnovu danas emitovanih državnih hartija od vrednosti koristiće se za finansiranje obaveza po osnovu ranije emitovanih hartija od vrednosti koje dospevaju u novembru 2017. godine.