06.02.2018
Na aukciji desetogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije, održanoj dana 6. februara 2018. godine, ponuđen obim emisije iznosio je 110.000.000.000 dinara.

Ukupan obim tražnje iznosio je 54.347.940.000 dinara. Realizovano je 2.642.038 komada državnih obveznica, ukupne nominalne vrednosti 26.420.380.000 dinara.

Državne obveznice su prodate po stopi prinosa od 5,35 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 8. februara 2028. godine. Datum dospeća kupona (5,875% godišnje) je 8. februar. Isplata kupona vršiće se godišnje do datuma dospeća.

Stopa prinosa, po kojoj su prodate današnje hartije od vrednosti, niža je za 7,64 procentna poena u odnosu na stopu prinosa ostvarenu na poslednjoj aukciji hartija od vrednosti iste ročnosti emitovanih 21. oktobra 2014. godine.

Primanje po osnovu danas emitovanih državnih hartija od vrednosti koristiće se za finansiranje obaveza po osnovu ranije emitovanih hartija od vrednosti Republike Srbije i drugih obaveza po osnovu javnog duga koje dospevaju u februaru 2018. godine.