13.02.2018
Reotvaranjem emisije petogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije, emitovane 23. januara 2018. godine, a ponovo otvorene 13. februara 2017. godine ukupan obim tražnje iznosio je 12.809.530.000,00 dinara. Realizovano je 1.163.953 komada državnih obveznica, ukupne nominalne vrednosti 11.639.530.000,00 dinara.

Državne obveznice su prodate po stopi prinosa od 4,28 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 25. januara 2023. godine. Datum dospeća kupona (4,50% godišnje) je 25. januar. Isplata kupona vršiće se godišnje do datuma dospeća.

Stopa prinosa, po kojoj su prodate današnje hartije od vrednosti, niža je za 0,02 procentnih poena u odnosu na stopu prinosa ostvarenu na prethodnoj aukciji ove hartije od vrednosti održanoj 23. januara 2018. godine. 

Primanja po osnovu danas emitovanih državnih obveznica koristiće se za finansiranje obaveza po osnovu ranije emitovanih hartija od vrednosti koje dospevaju u februaru 2018. godine.