16.10.2012
Stanje javnog duga Republike Srbije na dan 30. septembra 2012. godine je iznosilo je 1.823,53 milijardi dinara (15,85 milijardi evra), dok je na kraju avgusta 2012. godine javni dug iznosio 1.832,38 milijarde dinara (15,47 milijardi evra). Povećanje iznosa javnog duga izraženog u evrima je posledica promene metodologije obračuna javnog duga, odnosno vraćanja na pravilo da se diskontne hartije od vrednosti u stanju javnog duga vode po nominalnoj vrednosti, što je uvećalo iznos duga za 382,76 miliona evra. Smanjenje iznosa javnog duga izraženog u dinarima je posledica apresijacije kursa dinara u odnosu na evro i dolar (kurs dinara za jedan evro je iznosio 118,45 na kraju avgusta, odnosno 115,03 na kraju septembra, dok je kurs dinara za jedan američki dolar iznosio 94,74 na kraju avgusta, odnosno 88,94 na kraju septembra).

Tokom septembra 2012. godine izvršeno je zaduživanje kroz hartije od vrednosti denominovane u dinarima u iznosu od 29,79 milijardi dinara i denominovane u evrima u iznosu od 42,21 miliona evra.
 
U septembru 2012. godine, po osnovu dinarskih hartija od vrednosti izvršena su plaćanja obaveza u iznosu od 28,1 milijardu dinara. Druge najznačajnije stavke u servisiranju javnog duga su bila plaćanja obaveza prema Pariskom klubu poverilaca u iznosu od 56,2 miliona evra, po osnovu drugog kupona za emitovane evroobveznice u iznosu od 29,2 miliona evra, prema Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj u iznosu od 15,4 miliona evra, kao i obaveze prema Vladi Ruske Federacije u iznosu od 5,4 miliona evra.
 
Na dan 30. septembra 2012. godine, učešće javnog duga Republike Srbije u bruto domaćem proizvodu iznosilo je 55,4 odsto.
Kretanje javnog duga Republike Srbije sa diskontnim hartijama od vrednosti obračunatih po nominalnoj, kao i diskontnoj vrednosti u periodu od decembra 2011. godine do septembra 2012. godine, predstavljeno je na sledećoj tabeli.