28.02.2018
Reotvaranjem emisije trogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije, emitovane 3.aprila 2017. godine, a ponovo otvorene 28. februara 2018. godine, planiran obim  prodaje iznosio je 15.694.780.000,00 dinara.

Ukupan obim tražnje iznosio je 16.698.030.000,00 dinara. Realizovano je 1.569.478 komada državnih obveznica, ukupne nominalne vrednosti 15.694.780.000,00 dinara.

Državne obveznice su prodate po stopi prinosa od 3,80 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 5. aprila 2020. godine. Datum dospeća kupona (4,50% godišnje) je 5. april. Isplata kupona vršiće se godišnje do datuma dospeća.

Stopa prinosa, po kojoj su prodate današnje hartije od vrednosti, niža je za 0,08 procentnih poena u odnosu na stopu prinosa ostvarenu na prethodnoj aukciji ove hartije od vrednosti održanoj 30. januara 2018. godine. 

Primanja po osnovu danas emitovanih državnih obveznica koristiće se za finansiranje obaveza po osnovu ranije emitovanih hartija od vrednosti koje dospevaju u martu 2018. godine.