06.03.2018
Reotvaranjem emisije desetogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije, emitovane 6. februara 2018. godine, a ponovo otvorene 6. marta 2018. godine, ukupan obim tražnje iznosio je 23.282.370.000,00 dinara. Realizovano je 2.035.737 komada državnih obveznica, ukupne nominalne vrednosti 20.357.370.000,00 dinara.

Državne obveznice su prodate po stopi prinosa od 5,20 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 8. februara 2028. godine. Datum dospeća kupona (5,875% godišnje) je 8. februar. Isplata kupona vršiće se godišnje do datuma dospeća.

Stopa prinosa, po kojoj su prodate današnje hartije od vrednosti, niža je za 0,09 procentnih poena u odnosu na stopu prinosa ostvarenu na prethodnoj aukciji ove hartije od vrednosti održanoj 20. februara 2018. godine.

Primanje po osnovu danas emitovanih državnih hartija od vrednosti koristiće se za finansiranje obaveza po osnovu ranije emitovanih hartija od vrednosti Republike Srbije i drugih obaveza po osnovu javnog duga koje dospevaju u martu 2018. godine.