13.03.2018
Dana 13. marta 2018. godine je reotvorena emisija petogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije, prvi put emitovana 23. januara 2018. godine. Ukupan obim tražnje reotvorene emisije iznosio je 12.032.710.000,00 dinara. Realizovano je 1.143.271 komada državnih obveznica, a ukupna nominalna vrednost je iznosila 11.432.710.000,00 dinara.

Državne obveznice su prodate po stopi prinosa od 4,20 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 25. januara 2023. godine. Datum dospeća kupona (4,50% godišnje) je 25. januar.  Isplata kupona vršiće se godišnje do datuma dospeća.

Stopa prinosa, po kojoj su prodate današnje hartije od vrednosti, manja je za 0,05 procentnih poena, u odnosu na stopu prinosa ostvarenu na prethodnoj aukciji ove hartije od vrednosti održanoj 27. februara 2018. godine. 

Primanja po osnovu danas emitovanih državnih obveznica koristiće se za finansiranje obaveza po osnovu ranije emitovanih hartija od vrednosti Republike Srbije i drugih obaveza po osnovu javnog duga koje dospevaju u martu 2018. godine.