17.10.2012

U 2012. godini, javni dug Republike Srbije je porastao sa 1.547 milijardi dinara (14,78 milijardi evra) na kraju 2011. godine, na 1.823 milijardi dinara (15,85 milijardi evra) na kraju septembra 2012. godine. Najveći deo javnog duga je i dalje u stranim valutama od kojih najveći deo čine evri 54,7 odsto, američki dolari 17,3 odsto, dinari 19,5 odsto, specijalna prava vučenja 6,4 odsto, i ostale valute 2,1 odsto. Učešće javnog duga Republike Srbije u bruto domaćem proizvodu na kraju septembra 2012. godine se nalazi na nivou od 55,4 odsto.
Do septembra 2012. godine, Republika Srbija je otplatila obaveze u iznosu od 281,7 milijardi dinara (2,5 milijarde evra), od čega glavnice u iznosu od 233,5 milijardi dinara (2,1 milijardu evra) i kamate u iznosu od 48,2 milijarde dinara (0,4 milijarde evra). Procentualno najveće učešće u otplatama glavnica pripada državnim hartijama od vrednosti emitovanim na domaćem tržištu u iznosu od 196,5 milijardi dinara (1,7 milijardi evra), dok su kamate na ove obaveze plaćene u iznosu od 21,9 milijardu dinara (0,2 milijarde evra). Pored državnih hartija od vrednosti veliko učešće u servisiranju duga imaju obaveze prema Pariskom klubu u iznosu od 10,2 milijarde dinara (90,3 miliona evra) od čega glavnica 5,1 milijardu dinara (45,1 milion evra), dok je iznos plaćene kamate bio 5,1 milijardu dinara (45,2 miliona evra). Obaveze prema Londonskom klubu plaćene su u ukupnom iznosu od 5,7 milijardi dinara (50,3 miliona evra), od čega glavnica iznosi 3,0 milijarde dinara (26,8 miliona evra), a iznos plaćene kamate 2,7 milijarde dinara (23,5 miliona evra). Obaveze po osnovu kuponske isplate evroobveznice Srbija 2021 plaćene su u ukupnom iznosu od 6,2 milijarde dinara (55,3 miliona evra), dok su obaveze prema Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj plaćene u iznosu od 7,7 milijardi dinara (68,4 miliona evra), od čega je glavnica plaćena u iznosu od 4,5 milijarde dinara (40,4 miliona evra) a kamata u iznosu od 3,2 milijarde dinara (28,0 miliona evra).
U cilju blagovremenog servisiranja svih obaveza po osnovu javnog duga Republike Srbije, Ministarstvo finansija i privrede - Uprava za javni dug je putem emisije državnih hartija od vrednosti na domaćem finansijskom tržištu ostvarila ukupna primanja u iznosu od 267,6 milijardi dinara ( od čega su 81,1 odsto državne hartije od vrednosti denominovane u domaćoj valuti dok preostalih 18,9 odsto čine primanja po osnovu evro denominovanih državnih hartija od vrednosti). U skladu sa Strategijom upravljanja javnog duga, Uprava za javni dug je uspela da poveća nivo učešća domaće valute u ukupnom javnom dugu sa 16,2 odsto na kraju 2011. godine, na 19,5 odsto na kraju septembra 2012. godine. Ukupna primanja od početka godine po osnovu dinarskih državnih hartija od vrednosti na domaćem finanskijskom tržištu iznose 217,1 milijardu dinara dok preostalih 50,5 milijardi dinara predstavljaju primanja po osnovu evro denominovanih državnih hartija od vrednosti. Pored toga, Uprava za javni dug je ove godine po prvi put emitovala petogodišnju dinarsku državnu obveznicu, kao i dvogodišnju državnu obveznicu sa varijabilnim kuponom ( NBS referentna stopa + fiskna margina).
Na dan 27.09.2012. godine, Uprava za javni dug Republike Srbije uspešno se vratila na međunarodno finansijsko tržište reotvaranjem evroobveznice, emitovane u septembru 2011. godine, uvećavanjem nominalne vrednosti Evroobveznice Srbije 2021 na 2,0 milijarde američkih dolara. Reotvaranje evroobveznice okarakterisala je izuzetno visoka tražnja u iznosu od 4,3 milijarde dinara ponuđenih od strane preko 190 investitora iz Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije. Reotvaranjem, Republika Srbija je ostvarila dodatno primanje od 92,9 milijardi dinara sa ostvarenim prinosom od 6,625 odsto. Na kraju septembra 2012. godine, ukupna primanja Republike Srbije po osnovu emisija državnih hartija od vrednosti na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu iznose 360,5 milijardi dinara.