03.04.2018
Dana 3. aprila 2018. godine je reotvorena emisija desetogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije, prvi put emitovana 6. februara 2018. godine. Ukupan obim tražnje iznosio je 4.182.050.000,00 dinara. Realizovano je 398.205 komada državnih obveznica, nominalne vrednosti 3.982.050.000,00 dinara.

Državne obveznice su prodate po stopi prinosa od 5,17 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 8. februara 2028. godine. Datum dospeća kupona (5,875% godišnje) je 8. februar.  Isplata kupona vršiće se godišnje do datuma dospeća.

Stopa prinosa, po kojoj su prodate današnje hartije od vrednosti, ostala je nepromenjena u odnosu na stopu prinosa ostvarenu na prethodnoj aukciji ove hartije od vrednosti održanoj 20. marta 2018. godine. 

Primanja po osnovu danas emitovanih državnih obveznica koristiće se za finansiranje obaveza po osnovu ranije emitovanih hartija od vrednosti Republike Srbije koje dospevaju u aprilu 2018. godine