16.04.2018
Dana 16. aprila 2018. godine je izvršena emisija petogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije denominovanih u evrima. Ukupan obim tražnje iznosio je 60.310.000 evra. Realizovano je 39.310 komada državnih obveznica, nominalne vrednosti 39.310.000 evra.

Državne obveznice su prodate po stopi prinosa od 1,78 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 18. aprila 2023. godine. Datum dospeća kupona (1,75% godišnje) je 18. april. Isplata kupona vršiće se godišnje do datuma dospeća.

Stopa prinosa, po kojoj su prodate današnje hartije od vrednosti, niža je za 0,10 procentnih poena u odnosu na stopu prinosa ostvarenu na prethodnoj aukciji hartija od vrednosti iste ročnosti održanoj 19. februara 2018. godine. 

Primanja po osnovu danas emitovanih državnih obveznica koristiće se za finansiranje evro denominovanih obaveza po osnovu ranije emitovanih hartija od vrednosti koje dospevaju u aprilu 2018. godine.