21.05.2018
Dana 21. maja 2018. godine održana je aukcija pedesettronedeljnih državnih zapisa Republike Srbije denominovanih u evrima. Ukupan obim tražnje iznosio je 57.700.000,00 evra. Realizovano je 50.000 komada državnih obveznica, nominalne vrednosti 50.000.000,00 evra.

Državni zapisi su prodati po stopi prinosa od 0,45 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 29. maja 2019. godine.

Stopa prinosa, po kojoj su prodate današnje hartije od vrednosti, manja je za 0,02 procentna poena u odnosu na stopu prinosa na prethodnoj aukciji hartija od vrednosti iste ročnosti emitovane u januaru 2018. godine

Primanja po osnovu danas emitovanih državnih zapisa koristiće se za finansiranje obaveza po osnovu ranije emitovanih hartija od vrednosti iste ročnosti koje dospevaju u maju 2018. godine.