22.05.2018
Dana 22. maja 2018. godine je reotvorena emisija petogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije, prvi put emitovana 23. januara 2018. godine. Ukupan obim tražnje iznosio je 7.798.200.000,00 dinara. Realizovano je 261.820 komada državnih obveznica, nominalne vrednosti 2.618.200.000,00 dinara.

Državne obveznice su prodate po stopi prinosa od 3,99 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 25. januara 2023. godine. Datum dospeća kupona (4,50% godišnje) je 25. januar.  Isplata kupona vršiće se godišnje do datuma dospeća.

Stopa prinosa, po kojoj su prodate današnje hartije od vrednosti, niža je za 0,16 procentnih poena u odnosu na stopu prinosa ostvarenu na prethodnoj aukciji ove hartije od vrednosti održanoj 8. maja 2018. godine. 

Primanja po osnovu danas emitovanih državnih obveznica koristiće se za finansiranje ranije emitovanih hartija od vrednosti i drugih obaveza po osnovu javnog duga koje dospevaju u mesecu maju 2018. godine.