11.06.2018
Dana 11. juna 2018. godine je izvršena emisija sedmogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije denominovanih u evrima. Ukupan obim tražnje iznosio je 75.134.000 evra. Realizovano je 65.129 komada državnih obveznica, nominalne vrednosti 65.129.000 evra.

Državne obveznice su prodate po stopi prinosa od 2,50 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 13. juna 2025. godine. Datum dospeća kupona (2,50% godišnje) je 13. jun. Isplata kupona vršiće se godišnje do datuma dospeća.

Primanja po osnovu danas emitovanih državnih obveznica koristiće se za finansiranje evro denominovanih obaveza po osnovu ranije emitovanih hartija od vrednosti koje dospevaju u junu 2018. godine.