13.06.2018
Dana 13. juna 2018. godine je reotvorena emisija dvogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije, prvi put emitovana 01. februara 2018. godine. Ukupan obim tražnje iznosio je 18.814.000,00 evra. Realizovano je 13.754 komada državnih obveznica, nominalne vrednosti 13.754.000,00 evra.

Državne obveznice su prodate po stopi prinosa od 0,65 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 05. februara 2020. godine. Datum dospeća kupona (1,00% godišnje) je 05. februar.  Isplata kupona vršiće se godišnje do datuma dospeća.

Stopa prinosa, po kojoj su prodate današnje hartije od vrednosti, niža je za 0,31 procentni poen u odnosu na stopu prinosa ostvarenu na prethodnoj aukciji ove hartije od vrednosti održanoj 01. februara 2018. godine. 

Primanja po osnovu danas emitovanih državnih obveznica koristiće se za finansiranje ranije emitovanih hartija od vrednosti i drugih obaveza po osnovu javnog duga koje dospevaju u mesecu junu 2018. godine.