18.06.2018
U trećem kvartalu 2018. godine predviđene su sledeće emisije državnih hartija od vrednosti:
 

Dinarske državne hartije od vrednosti:

10. jul 2018. - desetogodišnje državne obveznice, reotvaranje emisije od 06.02.2018. godine, planirani obim prodaje do 10.000.000.000 dinara

17. jul 2018. - petogodišnje državne obveznice, reotvaranje emisije od 23.01.2018. godine, planirani obim prodaje do 10.000.000.000 dinara

7. avgust 2018. - desetogodišnje državne obveznice, reotvaranje emisije od 06.02.2018. godine, planirani obim prodaje do 8.000.000.000 dinara

14. avgust 2018. - petogodišnje državne obveznice, reotvaranje emisije od 23.01.2018. godine, planirani obim prodaje do 10.000.000.000 dinara

11. septembar 2018. - petogodišnje državne obveznice, reotvaranje emisije od 23.01.2018. godine, planirani obim prodaje do 7.000.000.000 dinara