10.07.2018
Dana 10. jula 2018. godine je reotvorena emisija desetogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije, prvi put emitovana 6. februara 2018. godine. Ukupan obim tražnje iznosio je 7.514.580.000,00 dinara. Realizovano je 677.350 komada državnih obveznica, nominalne vrednosti 6.773.500.000,00 dinara.

Državne obveznice su prodate po stopi prinosa od 4,85 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 8. februara 2028. godine. Datum dospeća kupona (5,875% godišnje) je 8. februar.  Isplata kupona vršiće se godišnje do datuma dospeća.

Stopa prinosa, po kojoj su prodate današnje hartije od vrednosti, niža je za 0,05 procentnih poena u odnosu na stopu prinosa ostvarenu na prethodnoj aukciji ove hartije od vrednosti održanoj 15. maja 2018. godine. 

Primanja po osnovu danas emitovanih državnih obveznica koristiće se za finansiranje ranije emitovanih hartija od vrednosti i drugih obaveza po osnovu javnog duga koje dospevaju u mesecu julu 2018. godine.