23.10.2012
Poštovani,
 
Ministarstvo finansija i privrede - Uprava za javni dug je otkazala aukciju dvogodišnje državne obveznice denominovane u valuti evro, koja je prvobitno bila zakazana za 24.10.2012. godine. Dana 10. oktobra Uprava za javni dug je na svojoj internet stranici, kao i na platformi 'Bloomberg <RSMF><GO>', izmenila prvobitno objavljeni kalendar aukcija državnih hartija od vrednosti. Na izmenu plana aukcija uticalo je re-otvaranje Evroobveznice Republike Srbije 2021, dana 27. septembra 2012. godine.