02.10.2018
Raspored aukcija otkupa državnih hartija od vrednosti Republike Srbije pre roka dospeća za četvrti kvartal 2018. godine.


Dinarske državne hartije od vrednosti:

20. novembar 2018. - otkup trogodišnje državne obveznice emitovane 18.02.2016. godine koja dospeva 22.02.2019. godine, kuponska stopa 6,00%, ISIN -  RSMFRSD22551, planirani obim otkupa 10.000.000.000,00 RSD

18. decembar 2018. - otkup trogodišnje državne obveznice emitovane 18.02.2016. godine koja dospeva 22.02.2019. godine, kuponska stopa 6,00%, ISIN - RSMFRSD22551, planirani obim otkupa 10.000.000.000,00 RSD