13.12.2018
Na sednici Vlade Republike Srbije održanoj dana 12. decembra 2018. godine usvojene su sledeće Odluke o emisiji dugoročnih hartija od vrednosti Republike Srbije:

Dinarske državne hartije od vrednosti:

- Trogodišnje državne obveznice, denominovane u dinarima, sa dospećem na dan 17. januar 2022. godine. Ukupan obim emisije iznosi 100.000.000.000 dinara, sa kuponskom stopom od 3,750%;

- Petodišnje državne obveznice, denominovane u dinarima, sa dospećem na dan 7. februar 2024. godine. Ukupan obim emisije iznosi 20.000.000.000 dinara, sa kuponskom stopom od 4,000%;

- Sedmodišnje državne obveznice, denominovane u dinarima, sa dospećem na dan 11. januar 2026. godine. Ukupan obim emisije iznosi 150.000.000.000 dinara, sa kuponskom stopom od 4,500%;


Evro denominovane državne hartije od vrednosti:

- Dvogodišnje državne obveznice, denominovane u evrima, sa dospećem na dan 21. februar 2021. godine. Ukupan obim emisije iznosi 150.000.000 evra, sa kuponskom stopom od 1,000% ;

- Trogodišnje državne obveznice, denominovane u evrima, sa dospećem na dan 25. januar 2022. godine. Ukupan obim emisije iznosi 200.000.000 evra, sa kuponskom stopom od 1,250% ;

- Petogodišnje državne obveznice, denominovane u evrima, sa dospećem na dan 31. januar 2024. godine. Ukupan obim emisije iznosi 250.000.000 evra, sa kuponskom stopom od 1,750 % ; 

- Desetogodišnje državne obveznice, denominovane u evrima, sa dospećem na dan 18. januar 2029. godine. Ukupan obim emisije iznosi 100.000.000 evra, sa kuponskom stopom od 3,250 % ; 

- Petnaestogodišnje državne obveznice, denominovane u evrima, sa dospećem na dan 8. februar 2034. godine. Ukupan obim emisije iznosi 50.000.000 evra, sa kuponskom stopom od 3,500%.