13.12.2018

U prvom kvartalu 2019. godine predviđene su sledeće aukcije državnih hartija od vrednosti:

Dinarske državne hartije od vrednosti:

09. januar 2019. - sedmogodišnje državne obveznice, planirani obim prodaje do 35.000.000.000 dinara

15. januar 2019. - trogodišnje državne obveznice, planirani obim prodaje do 30.000.000.000 dinara

30. januar 2019. - sedmogodišnje državne obveznice, reotvaranje od 09.01.2019, planirani obim prodaje do 20.000.000.000 dinara

05. februar 2019. - petogodišnje državne obveznice, planirani obim prodaje do 10.000.000.000 dinara

12. februar 2019. - sedmogodišnje državne obveznice, reotvaranje od 09.01.2019, planirani obim prodaje do 35.000.000.000 dinara

20. februar 2019. - trogodišnje državne obveznice, reotvaranje od 15.01.2019, planirani obim prodaje do 35.000.000.000 dinara

05. mart 2019. - sedmogodišnje državne obveznice, reotvaranje od 09.01.2019, planirani obim prodaje do 10.000.000.000 dinara

19. mart 2019. - trogodišnje državne obveznice, reotvaranje od 15.01.2019, planirani obim prodaje do 10.000.000.000 dinara

 

Evro denominovane državne hartije od vrednosti:


16. januar 2019. - desetogodišnje državne obveznice, planirani obim prodaje do 50.000.000 evra

23. januar 2019. - trogodišnje državne obveznice, planirani obim prodaje do 100.000.000 evra

29. januar 2019. - petogodišnje državne obveznice, planirani obim prodaje do 100.000.000 evra

06. februar 2019. - petnaestogodišnje državne obveznice, obim emisije 50.000.000 evra

19. februar 2019. - dvogodišnje državne obveznice, planirani obim prodaje 50.000.000 evra

27. februar 2019. - petogodišnje državne obveznice, reotvaranje od 29.01.2019, planirani obim prodaje 50.000.000 evra               

12. mart 2019. - trogodišnje državne obveznice, reotvaranje od 23.01.2019, planirani obim prodaje 50.000.000 evra