18.12.2018
Na drugom prevremenom otkupu trogodišnjih dinarskih državnih obveznica Republike Srbije (kuponska stopa 6,00%), koje dospevaju 22. februara 2019, otkupljeno je milion komada državnih obveznica ukupne nominalne vrednosti 10 milijardi dinara.

Ponuđeni obim otkupa obveznica, od strane Republike Srbije, iznosio je 10 milijardi dinara, a obim dostavljenih ponuda na održanoj aukciji bio je 16.503.890.000,00 dinara, odnosno 165,04% ponuđenog obima otkupa. 

Sredstva za prevremeni otkup trogodišnjih dinarskih državnih obeznica obezbeđena su iz suficita budžeta koji je ostvaren tokom 2018. godine, s ciljem smanjenja obaveza po osnovu javnog duga koje dospevaju u 2019. godini. 

Državne obveznice otkupljene su po izvršnoj stopi prinosa od 3,00 odsto.