12.03.2019
Dana 12. marta 2019. godine, reotvorena je emisija trogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije denominovanih u evrima, prvi put emitovana 23. januara 2019. godine. Obim aukcije iznosio je 135.798.000 evra sa kuponskom stopom od 1,25%.

Ukupan obim tražnje iznosio je 25.034.000 evra. Realizovano je 25.019 komada državnih obveznica, nominalne vrednosti 25.019.000 evra.

Državne obveznice su prodate po stopi prinosa od 1,23 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 25. januara 2022. godine. Isplata kupona u iznosu od 1,25% godišnje vršiće se do datuma dospeća i to svakog 25. januara.