22.04.2019
Dana 22. aprila 2019. godine reotvorena je emisija petogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije denominovanih u evrima, prvi put emitovana 29. januara 2019. godine. 

Planirani obim prodaje na današnjoj aukciji iznosio je do 50.000.000,00 evra. Ukupan obim tražnje iznosio je 10.013.000,00 evra. Realizovano je 9.950 komada državnih obveznica, nominalne vrednosti 9.950.000,00 evra.

Državne obveznice su prodate po stopi prinosa od 1,70 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 31. januara 2024. godine. Isplata kupona u iznosu od 1,75% godišnje vršiće se do datuma dospeća i to svakog 31. januara