06.11.2019
Republika Srbija je na današnjem reotvaranju postojeće emisije evroobveznica, Srbija 2029, izdate 26. juna ove godine, na međunarodnom tržištu kapitala, prodala 550 miliona evra obveznica sa prinosom od 1,25 odsto, što je niže za čak 37 baznih poena u odnosu na inicijalnu stopu prinosa na obveznice koje su emitovane u junu ove godine, što je najniži prinos ikada ostvaren na obveznice Republike Srbije emitovane na međunarodnom finansijskom tržištu.  Bolja cena koju smo ostavrili na današnjem trgovanju ukazuje na dodatno smanjenje rizika zemlje u roku od svega 5 meseci i potvrde poverenja investitora u rezultate koje Vlada Republike Srbije ostavruje.

Novoemitovane obveznice će biti konsolidovane i predstavljaće jednu seriju sa obveznicama koje je Republika Srbija emitovala na međunarodnom finansijskom tržištu u junu ove godine.   Kuponska stopa od 1,5% godišnje i datum dospeća 2029, ostaju isti, a nove obveznice će biti takođe listirane na Londonskoj berzi, jednom od najvećih i najreprezentativnijih tržišta na svetu.

Nakon prezentacije ostvarenih rezultata Republike Srbije, danas, 5. novembra, pristupilo se prikupljanju ponuda za emisiju obveznica u vrednosti od 550 miliona evra. Ostavrena je tražnja od preko 1,7 milijardi evra, što je trostruko više od ponuđene vrednosti emisije, a od strane respektibilnih svetskih fondova, osiguravajućih kuća i banaka uz veoma dobru geografsku disperziju. Prikupljanje ponuda započeto je na nivou od 1,45 odsto. Uspešni rezultati koje je Republika Srbija kontinuirano ostvaruje, zajedno sa povoljnim uslovima na međunarodnom finansijskom tržištu kapitala, rezultirali su danas da se nove obveznice prodaju po istorijski najnižoj stopi prinosa od 1,25 odsto. 

Iz perspektive finansijskog tržišta, ovo je veliki rezultat za našu zemlju. Uspeli smo da se u ovoj godini dva puta pojavimo na međunarodnom finansijskom tržištu i potvrdimo najniže kamatne stope na državne hartije od vrednosti koje je Republika Srbija do sada izdala. 

Nakon emisije obveznice u iznosu od jedne milijarde evra u junu mesecu ove godine kada je  interes investitora kada je interes investitora takođe bio značajno veći od ponude, odlučili smo da još jednom iskoristimo veoma povoljne uslove na međunarodnom tržištu i proširimo obim emisije za dodatnih 550 miliona evra.

Emitovanje ove obveznice, po istorijski najnižoj stopi prinosa od 1,25 odsto, će doprineti daljoj fiskalnoj konsolidaciji kroz značajno smanjenje troškova kamata u budžetu Republike Srbije, poboljšanju valutne strukture i javnog duga. Sredstvima nove emisije otplaćujemo deo obveznice denominovane u dolarima, koja je emitovana 2013. godine po znatno višoj stopi, 4,875%, a koja dospeva u februaru 2020. godine. U postupku otkupa dolarskih obveznica, koji je trajao od 28. oktobra do 4 novembra 2019. godine, prijavljeno je 590 milona dolara, odnosno 73,7 odsto vrednosti obveznica u odnosu na nedospeli iznos od 800 miliona dolara i koje će biti otkupljene sredstvima nove emisije.