12.12.2019
RASPORED AUKCIJA OTKUPA DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI REPUBLIKE SRBIJE DENOMINOVANIH U RSD ZA ČETVRTI KVARTAL 2019. GODINE :

23.12.2019 - otkup trogodišnje državne obveznice emitovane 03.04.2017. godine koja dospeva 05.04.2020. godine, kuponska stopa 4,50%, RSMFRSD38581, planirani obim otkupa: 5.000.000.000,00 dinara.