29.01.2020
Dana 29. januara 2020. godine Republika Srbija je po prvi put emitovala dvadesetogodišnju državnu obveznicu sa kuponskom stopom od 3,50% i uspešno realizovala celokupnu emisiju. Ukupan obim emisije iznosio je 150 miliona evra, sa planom prodaje u iznosu od 100 miliona evra. 

Dvadesetogodišnjom državnom obveznicom, produžena je ročnost državnih hartija od vrednosti denominovanih u evrima, koje su se do sada emitovale sa maksimalnom ročnošću od petnaest godina.

Ukupan obim tražnje iznosio je 191.457.000,00 evra, dvostruko više od planiranog obima prodaje, što dodatno potvrđuje atraktivnost državnih obveznica i poverenje investitora u srpsku ekonomiju. Realizovano je 150.000 komada državnih obveznica, ukupne nominalne vrednosti 150.000.000,00 evra. Raspon ponuđenih stopa prinosa kretao se u intervalu od 2,00% do 3,50% na godišnjem nivou.

Državne obveznice su prodate po stopi prinosa od 3,00 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 31. januara 2040. godine. Isplata kupona u iznosu od 3,50% vršiće se godišnje svakog 31. januara do datuma dospeća.