20.02.2020
Usled uspešne realizacije aukcija u januaru i februaru mesecu ove godine i prodaje državnih obveznica u iznosima većim od planiranog obima prodaje u ambijentu izuzetno visoke tražnje domaćih i stranih investitora, a što je uticalo na obezbeđivanje dovoljnog iznosa neophodnih sredstava za refinansiranje obaveza po osnovu javnog duga u kratkom roku, Ministarstvo finansija – Uprava za javni dug, koriguje plan emisije  dinarskih HoV, odnosno  kalendar aukcija za mart mesec.

Tražnja na aukciji održanoj 18. februara, dvanaestigodišnjih dinarskih obveznica, u iznosu od 73,6 mlrd dinara, desetostruko je premašila iznos planirane prodaje. Sa ciljem održanja prihvatljivog nivoa javnog duga  u ambijentu izuzetno visoke zainteresovanosti  stranih ulagača za dinarske dugoročne HoV  a s obzirom da se obezbedilo dovoljno sredstava za finansiranje predstojećih obaveza, u martu će se prioritet dati pomenutoj obveznici ročnosti 12 godina, za koju su strani investitori pokazali veliko interesovanje.

Raspored aukcija državnih hartija od vrednosti Republike Srbije denominovanih u dinarima i evrima:

-       10.03.2020 državne obveznice ročnosti 12 godina, kuponska stopa 4,50% (polugodišnja isplata kupona), reotvaranje od 18.02.2020**, RSD 10.000.000.000,

-    18.03.2020 državne obveznice ročnosti 5 godina denominovane u evrima, kuponska stopa 1,00%, EUR 50.000.000,

-     25.03.2020 državne obveznice ročnosti 12 godina denominovane u evrima, kuponska stopa 2,00%, EUR 50.000.000.