01.05.2020
Usled krize izazvane virusom korona COVID-19, koja je pogodila sve svetske ekonomije, rejting agencije revidiraju svoje izveštaje i pre planiranih redovnih objava revizije rejtinga a pre svega zbog uticaja pandemije na svetsku ekonomiju.

U preliminarnom saopštenju agencije za ocenu kreditnog rejtinga Standard and Poor's, koju sprovode na globalnom nivou za sve zemlje sa pozitivnim izgledima, agencija je potvrdila  kreditni rejting Republike Srbije na nivo BB+ uz korekciju izgleda za dalje povećanje sa pozitivnih na stabilne. Redovni izveštaj biće objavljen 12. juna 2020. godine, u skladu sa kalendarom publikacija revizije rejtinga. 

Zahvaljujući merama Vlade Republike Srbije, kao i merama fiskalne konsolidacije Republika Srbija ulazi u ovu krizu znatno spremnija i sa bolje uravnoteženim finansijama u odnosu na krizu pre deset godina, navodi agencija.

Za potvrdu ocene kreditnog rejtinga od BB+, Standard and Poor's navodi da je to rezultat očuvane dugogodišnje makroekonomske stabilnosti, uspešno sprovedene fiskalne konsolidacije, uravnotežene javne finansije i rekordni nivo deviznih rezervi, podržan dobro vođenom monetarnom politikom kao i rekordni prliv stranih direktnih investicija u proteklom periodu.  

Agencija u svom saopštenju pozitivno oceljuje i smanjenje javnog u prethodnim godinama koji može da podrži dodatna zadživanja za oporavak ekonomije od negativnog uticaja globalne krize.